LP Dokument UWAGI
1 Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2017 POBIERZ
2 Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2018 POBIERZ
3 Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2019 POBIERZ
4 Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2020 POBIERZ
5 Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2021 POBIERZ