LP Dokument UWAGI
1 Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2017 POBIERZ
1 Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2018 POBIERZ
1 Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2019 POBIERZ
2 Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2020 POBIERZ