Zarząd Banku Spółdzielczego w Połczynie-Zdroju

 • Jolanta Łukaszewicz – Prezes Zarządu
 • Patrycja Maziarz-Rybczyńska – Zastępca Prezesa Zarządu
 • Anna Pilińska – Członek Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Połczynie-Zdroju

 • Tarnowski Jan – Przewodniczący
 • Mularczyk Adam – Z-ca Przewodniczącego
 • Płoszaj Wielisław – Sekretarz
 • Bączkiewicz Elżbieta – Członek
 • Kobiela Salomea – Członek
 • Macewicz Bogdan – Członek
 • Metynowski Grzegorz – Członek
 • Sobczak Elżbieta – Członek
 • Zieliński Mariusz – Członek