Zarząd Banku Spółdzielczego w Połczynie-Zdroju

 • Jolanta Łukaszewicz – Prezes Zarządu

 • Patrycja Maziarz-Rybczyńska – Zastępca Prezesa Zarządu

 • Anna Pilińska – Członek Zarządu
 

Członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Połczynie-Zdroju

 • Jan Tarnowski – Przewodniczący
 • Sławomir Maglewicz – Z-ca Przewodniczącego
 • Wielisław Płoszaj – Sekretarz
 • Elżbieta Bączkiewicz – Członek
 • Elżbieta Sobczak – Członek
 • Grzegorz Metynowski – Członek
 • Bogdan Macewicz – Członek
 • Adam Mularczyk – Członek
 • Marek Ślusarski – Członek