LP Dokument Uwagi
1 Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków w Banku Spółdzielczym w Połczynie-Zdroju POBIERZ
2 Wzór formularza dla klienta indywidualnego POBIERZ
3 Wzór formularza dla klienta instytucjonalnego POBIERZ
4 Wzór formularza dot. karty dla klienta indywidualnego POBIERZ
5 Wzór formularza dot. karty dla klienta instytucjonalnego POBIERZ
6 Wzór formularza dot. reklamacji ubezpieczeń POBIERZ

Informacja o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa , http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc